Schoonselhof Antwerpen 15 – 9 - 1887 / 9 - 1 - 1945 Alice De Mercy Het grafmonument voor Alice De Mercy bevindt zich op perk Z1, rij 11a, graf 12.

AAlice De Mercy was huisvrouw.