Schoonselhof Gent 29 - 2 - 1893 / Antwerpen 20 - 1 - 1972 Maria De Neve Het grafmonument voor Maria De Neve bevindt zich op perk U, rij F, graf 18.

Maria De Neve was bediende.