Schoonselhof Antwerpen 19 - 2 - 1883 / Antwerpen 13 - 2 - 1939 Franciscus De Vent Het grafmonument voor Franciscus De Vent bevindt zich op perk 03, Oost, graf 09.

Franciscus De Vent was diamanthersteller en gastherbergier.