Schoonselhof Antwerpen 26 – 7 - 1828 / 17 - 10 - 1914 Frans De Winter Het grafmonument voor Frans De Winter bevindt zich op perk Y, rij 30, graf 34.

Frans De Winter was rentenier.