Schoonselhof Reninge 15 - 5 - 1885 / Antwerpen 27 - 12 - 1963 Gaston Delanoeye Het grafmonument voor Gaston Delanoeye bevindt zich op perk Y, Zuid, graf 10.

Gaston Delanoeye was ingenieur.