Schoonselhof Ronse 12 – 12 - 1894 / Mol 19 – 9 – 1932 Raphael Delfosse Het grafmonument voor  Raphael Delfosse bevindt zich  op perk U, rij C, graf 08.

Raphael Delfosse was vrederechter in het kanton Mol. Hij was reserveluitenant en overleed na een langdurige ziekte opgedaan tijdens Wereldoorlog I.