Schoonselhof Antwerpen 17 – 12 - 1896 / 29 – 8 – 1975 Jeanne Delhez Jeanne Delhez werd begraven  op perk 14, lijn 31 maar de concessie werd geruimd.

Jeanne Delhez zamelde samen met haar hond Nero geld in ter ondersteuning van de invaliden tijdens WOI. Deze opbrengsten schonk ze aan de vereniging Nationaal Hulp- en Voedselcomiteit ‘Ons Invaliedenhuis’.