Schoonselhof Jules Devisch was hoofdagent bij de politie. Brugge 7 - 8 - 1868 / Antwerpen 26 - 9 - 1934 Jules Devisch Het grafmonument voor Jules Devisch bevond zich op perk X  maar werd geruimd.