Schoonselhof Sint Niklaas 1 - 4 - 1968 / Antwerpen 2 – 6 - 1990 Johan Dewolf Johan Dewolf werd gecremeerd  en zijn as bevindt zich Col I – F - 32