Schoonselhof Karel Dillens was volmachtdrager bij Dens Ocean. Antwerpen 27 - 6 - 1896 / Antwerpen 18 - 10 - 1968 Karel Dillens Het grafmonument voor Karel Dillens bevond zich op perk Z, rij 29  maar werd geruimd.