Schoonselhof Antwerpen 19 – 4 - 1900 / 3 - 6 - 1972 Hippolytus Discry Het grafmonument voor Hippolytus Discry bevindt zich op perk W, Oost.

Hippolytus Discry was bureelbediende.