Schoonselhof 14 – 5 - 1933 / 19 - 5 - 1970 Alfred Drumont Het grafmonument voor Alfred Drumont bevindt zich op perk E, rij 02, graf 06.

Alfred Drumont was sleperloods. Hij overleed in bevolen dienst.