Schoonselhof Madeleine Duguet was schilderes en beeldhouwster. Het grafmonument voor moeder en dochter Flament op Schoonselhof, perk R, rij 01 is van haar hand..  Met dank aan  Jef Tegenbos voor de informatie. Luik 30 - 9 - 1909 / Antwerpen 22 - 12 - 1974 Madeleine Duguet Het grafmonument voor Madeleine Duguet bevond zich op perk 14, rij 10  maar werd geruimd.