Schoonselhof Antwerpen 28 - 6 - 1876 / Antwerpen 20 - 11 - 1944 Emma Feber Het grafmonument voor Emma Feber bevindt zich op perk X, West.

Emma Feber was winkelierster.