Schoonselhof Antwerpen 21 – 5 - 1900 / Antwerpen 22 – 3 - 1961 Benjamin Frans Het grafmonument voor Benjamin Frans bevond zich op perk S, rij 09  maar werd geruimd.

Benjamin Frans was brigadier aan de Stedelijke Dienst der Havenwerktuigen.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.