Schoonselhof Antwerpen 12 – 1 - 1894 / 15 – 5 - 1943 Leopoldus Fret Het grafmonument voor Leopoldus Fret bevindt zich op perk Y, rij 06, graf 28.

Leopoldus Fret was klerk.