Schoonselhof Frans Daels was vrouwenarts, verloskundige, kankeronderzoeker en hoogleraar. Hij was de eerste voorzitter van het IJzerbedevaartcomité. Antwerpen 7 - 1 - 1882 / Gent 23 - 12 - 1974 Frans Daels Het grafmonument voor Frans Daels bevindt zich op perk W2, West