Schoonselhof Jan Baptist De Bom was rentenier. Antwerpen 4 - 6 - 1819 / Antwerpen 16 - 11 - 1898 Jan Baptist De Bom Het grafmonument voor  Jan Baptist De Bom bevindt zich  op perk Y, rij 27.