Schoonselhof Koorleider Joris De Bom schreef schoolliederen zoals "Strijdzang", "Ons Lied", "Daar is een kindeke geboren" en "De blinde knaap". De Bom was tevens liederencomponist. Antwerpen 3 - 6 - 1866 / 10 - 11 - 1926 Joris De Bom Het grafmonument van Joris De Bom bevindt zich op perk U, rij G1. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.