Schoonselhof 7 - 6 - 1891 / Antwerpen 11 - 12 - 1961 Jan De Braey Het grafmonument voor Jan De Braey bevindt zich op het eilandje GH.