Schoonselhof Edmond de Ceuninck was klerk. Oostende 2 - 9 - 1845 / Antwerpen 22 - 7 - 1897 Edmond de Ceuninck Het grafmonument voor  Edmond de Ceuninck bevindt zich  op perk Z 1, rij 07.