Schoonselhof Mechelen 21 - 2 - 1944 / Lissabon (P) 22 - 5 - 1997 Herman De Coninck Het originele grafmonument voor Herman De Coninck (onder) werd op 22 mei 2015 vervangen door een nieuwe grafzerk naar een ontwerp van Gino Tondat (boven). Het monument bevindt zich op perk R, rij 6.