Schoonselhof Victor De Corte was klerk. Antwerpen 15 - 7 - 1868 / Antwerpen 16 - 5 - 1896 Victor De Corte Het grafmonument voor Victor De Corte bevindt zich op perk Y, rij 01.