Schoonselhof René de Gottal was soldaat bij het 9e linie. Hij overleed in de voorposten van Oudstuyvekenskerke.  René de Gottal werd oorspronkelijk begraven op het kerkhof van Eggewartskapelle. Antwerpen 28 - 11 - 1893 / Oudstuyvekenskerke 1 - 4 - 1915 René De Gottal Het grafmonument voor René de Gottal bevindt zich op perk Y, rij 14.