Schoonselhof Gaston De Groote was wisselagent. Antwerpen 20 - 8 - 1888 / Antwerpen 16 - 12 - 1942 Gaston De Groote Het grafmonument voor Gaston De Groote bevindt zich op perk Z 1, Noord.