Schoonselhof Constant De Kinder is bij het grote publiek bekend als de schrijver van "Jan zonder Vrees". Antwerpen 13 - 4 - 1863 / 24 - 12 - 1943 Constant De Kinder Het  grafmonument voor Constant de Kinder bevindt zich op perk R, rij 2. Het werd in 1959 overgebracht van het perk V, rij 10.