Schoonselhof Serafin De Loore was herbergier. Met zijn echtgenote Marie Louise Delvaux baatte hij aan de Antwerpse Jordaenskaai 5 café “In den arend” of “The Queen of England” uit. Oosterzele 22 - 4 - 1852 / Antwerpen 20 - 2 - 1903 Serafin De Loore Het grafmonument voor Serafin De Loore bevindt zich op perk Y, rij 18.