Schoonselhof Jos De Meyer was koopman. Antwerpen 13 - 3 - 1848 / 16 - 1 - 1911 Jos De Meyer Het grafmonument voor Jos De Meyer bevindt zich op perk Y, rij 26.