Schoonselhof Mechelen 23 - 12 - 1899 / Borgerhout 22 - 7 - 1983 Willem De Meyer Het  grafmonument voor  Willem de Meyer bevindt zich  op perk R, rij 5.