Schoonselhof Frans De Pré was herbergier. Antwerpen 16 - 5 - 1870 / 9 - 10 - 1917 Frans De Pré Het grafmonument voor Frans De Pré bevindt zich op perk Z 1, Oost.