Schoonselhof Emiel De Puydt was voorzitter van de Liberale Vlaamse Bond. 10 - 6 - 1853 / 22 - 4 - 1919 Emiel Depuydt Het grafmonument van Emiel De Puydt bevindt zich op perk Y, rij 29.