Schoonselhof Jean Ignace De Rechain was steendrukker. Verviers 19 - 2 - 1867 / Wilrijk 13 - 9 - 1951 Jean Ignace De Rechain Het grafmonument voor Jean Ignace De Rechain bevindt zich op perk Z, Oost.