Schoonselhof Eduard Jozef De Vos was dagloner. Oostende 29 - 12 - 1846 / Berchem 10 - 6 - 1937 Eduard Jozef De Vos Het grafmonument voor  Eduard Jozef De Vos bevindt zich  op perk Z 1, rij 05.