Schoonselhof Antwerpen 13 - 11 - 1909 / 25 - 4 – 1982 Paul de Vree Het  grafmonument voor Paul de Vree bevindt zich op perk R, rij 5. Op het graf treffen we het woord "revolutie" aan.