Schoonselhof Joannes De Waegenaere was klerk. Antwerpen 10 - 6 - 1865 / Schilde 19 - 1 - 1937 Joannes De Waegenaere Het grafmonument voor  Joannes De Waegenaere bevindt zich  op perk Z 1, rij 06.