Schoonselhof Petrus De Waegenaere was meubelmaker. Gent 8 - 11 - 1818 / Antwerpen 4 - 5 - 1877 Petrus De Waegenaere Het grafmonument voor  Petrus De Waegenaere bevindt zich  op perk Z 1, rij 06.