Schoonselhof Stephaan De Waegenaere was magazijnier. Antwerpen 3 - 11 - 1859 / Antwerpen 20 - 5 - 1912 Stephaan De Waegenaere Het grafmonument voor Stephaan De Waegenaere bevindt zich op perk Z 1, Oost.