Schoonselhof Jozef De Weert was kunstschilder. Antwerpen 11 - 11 - 1880 / 2 - 6 - 1966 Jozef De Weert Het grafmonument voor Jozef De Weert bevindt zich op perk Z 1, rij 06.