Schoonselhof Bruno De Winter was loods. Antwerpen 30 - 9 - 1842 / Antwerpen 11 - 2 - 1911 Bruno De Winter Het grafmonument voor Bruno De Winter bevindt zich op perk Z 1, rij 07.