Schoonselhof Catharina De Winter was winkelierster. Antwerpen 7 - 2 - 1821 / 16 - 10 - 1914 Catharina De Winter Het grafmonument voor Catharina De Winter bevindt zich op perk Z 1, rij 07.