Schoonselhof Jan De Winter was meubelmaker. Antwerpen 21 - 7 - 1883 / Antwerpen 5 - 5 - 1942 Jan De Winter Het grafmonument van Jan De Winter bevindt zich op perk Y, rij 08.  Het grafmonument bezit  art deco-elementen.