Schoonselhof Brugge 31 - 12 - 1899 / Antwerpen 12 - 3 - 1986 Richard Declerck Het  grafmonument van Richard Declerck bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.