Schoonselhof Antwerpen 17 - 2 - 1926 / 27 - 12 - 2002 Willy Decorte Het grafmonument van Willy Decorte  bevindt zich op perk U/C, lijn 2, grafnummer 17.