Schoonselhof Brussel 2 - 4 - 1880 / Champion 23 - 8 - 1914 Gaston Delarue Het grafmonument voor Gaston Delarue bevindt zich op perk X, West.