Schoonselhof Joannes Baptist Delbecq was koopman. Leuze 8 - 9 - 1836 / Antwerpen 23 - 8 - 1890 Joannes Baptist Delbecq Het grafmonument voor  Joannes Baptist Delbecq bevindt zich  op perk Z 1, rij 07.