Schoonselhof De kunsthistoricus Ary Delen schreef onder meer de "Iconografie van Antwerpen". Tevens was hij conservator van het Stedelijk Prentenkabinet en hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. Leuven 10 - 3 - 1883 / Antwerpen 17 - 6 - 1960 Ary Delen Het  grafmonument voor Ary Delen bevindt zich op perk R, rij 3.