Schoonselhof Alfred Denis was advocaat. Sint Joost ten Node 11 - 6 - 1839 / Antwerpen 12 - 4 - 1897 Alfred Denis Het grafmonument voor Alfred Denis bevindt zich op perk Y, rij 03.