Schoonselhof Antwerpen 26 - 3 - 1819 / 13 - 9 - 1901 Pieter Dens Het grafmonument voor Pieter Dens bevindt zich op perk Z 1, rij 16. Het werd van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats naar het Schoonselhof overgebracht. Het portretmedaillon is een ontwerp van Louis Dupuis.