Schoonselhof Jan Denucé was archivaris van de stad Antwerpen. Hij was tevens conservator van het Museum Plantin Moretus en van het Vleeshuis. Antwerpen 13 - 3 - 1878 / 11 - 2 - 1944 Jan Denucé Het grafmonument voor Jan Denucé bevond zich op perk X, West  maar werd intussen geruimd.