Schoonselhof Mariembourg 30 - 1 - 1838 / Antwerpen 8 - 7 - 1919 Victor Desguin Het grafmonument voor Victor Desguin bevindt zich op ereperk N van de stad Antwerpen. Het werd op stadskosten overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats. Het monument bevat een aantal vrijmetselaarssymbolen.